Tag Archives: bagalamukhi aghori

Baglamukhi Basic Puja Vidhi

For Ma Baglamukhi (Pitambara ) Mantra Diksha and Sadhna guidance email to shaktisadhna@yahoo.com or call on +91-9540674788 (Shri Yogeshwaranand Ji).